مشکل دانلود با دانلود منیجر ها حل شد ، برای این کار نباید دانلود منیجر بیشتر از 3 یا 4 کانکشن به سایت بزند به این ترتیب برای هر دانلود فقط یک اعتبار بیشتر کسر نخواهد شد ، در صورت بروز مشکل با ما در تماس باشید!