امکان ارسال اتوماتیک فایل به ایمیل کاربر فعال شد ، برای فایل های با حجم کمتر از 10 مگابایت امکان ارسال فعال شد ، به این ترتیب هنگام درخواست دانلود یک کپی از فایل بصورت اتوماتیک به ایمیل شما ارسال خواهد شد.

بدیلی محدودیت ترافیک برای حجم های بالاتر باید بصورت دستی ایمیل ارسال گردد.